Role a dovednosti rodinného průvodce v systému case managementu

Cena 1200 Kč/osoba

Číslo akreditace č. A2019/1326-S
Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Kurz se koná při účasti 8–15 osob. Cena 1200 Kč/ osoba.

Více informací naleznete v popisu níže.

  • 0,00 Kč
Katalogové číslo: cat-ppp-20 Kategorie: , Štítek:

Popis

Anotace kurzu:

Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky, kteří vstupují do domácího prostředí pečující osoby (NP) a potřebují budovat vztah s pečující osobou, identifikovat problematické oblasti, s kterými se pečující (NP) při pečování setkávají. Důležitost hraje detailní znalost rodinného prostředí v minulosti a současnosti nejen u hlavní pečující osoby, ale i vedlejších pečovatelů, kteří se na péči podílí. Na příkladech dobré praxe budou představeny negativní aspekty při pečování, s názornou ukázkou vytvoření Plánu podpory a Dotazníkem, který mapuje vývoj pečování s následným vyhodnocením.

Cílové kompetence:

Absolvent kurzu získá poznatky o tom, jaká je podstata činnosti rodinného průvodce (case managera) při budování vztahu, identifikování potřeb a stanovení cílů podpory s pečující osobou (neformální pečovatel). Získá znalosti a osvojí si dovednosti, které povedou k větší efektivitě a jistotě při působení na pečující osobu (NP). Tyto dovednosti si také prakticky vyzkouší. Absolvent kurzu bude schopen zjistit budovat vztah, zjišťovat a nastavovat realizovatelné cíle vedoucí k pomoci a podpoře rodinného průvodce (NP).

Program kurzu:

  1. Úvod. Seznámení se s účastníky a organizační stránka kurzu. Obeznámení s tématem a obsahem přednášky. Konkretizace potřeb účastníků v návaznosti na obsah kurzu.
  2. Vstup rodinného průvodce (case managera) do domácího prostředí pečující osoby (neformálního pečovatele).
    Rodina a její úloha při pečování, identifikace vztahů v historii a současnosti, lidský zájem RP(CM) o pečující osoby.
  3. Role rodinného průvodce (case managera) při získávání informací od pečující osoby (NP) definování problému z hlediska náročnosti péče. Postoje pečující osoby (NP) zda má zájem o řešení problému.
  4. Budování vztahu s hlavní pečující osobou (NP) a rodinou v pozici vedlejších pečovatelů. Identifikace náročnosti péče ve vztahu k pracovnímu, osobnímu a společenskému životu pečující osoby (NP), aktivního naslouchání s doporučenými výroky, ale i upozorněním na zlozvyky při naslouchání.
  5. Formulace negativních aspektů péče, stanovení cíle s rodinným pečujícím (NP) a kroky vedoucí k jeho dosažení vytvořením Plánu podpory.
  6. Závěr. Shrnutí látky, prostor pro dotazy a zpětná vazba účastníků.