Stará žena je doma sama na invalidním vozíku. Jaké každodenní zvyklosti má? Jakou potřebuje péči?

Stará žena je doma sama na invalidním vozíku. Jaké každodenní zvyklosti má? Jakou potřebuje péči?

Zkuste si položit tyto otázky: Jak vlastně dobře znáte svého rodiče? Dovedete popsat jeho zvyklosti? Víte, kdy vstává a co celý den dělá?

Někdy jsou rodiny překvapeni zjištěním o svých rodičích. Slyšíme jejich sdělení: „Myslela jsem si, že maminka je spokojena a nic nepotřebuje“. Z čeho vlastně tak blízcí usuzují? Každý rodič má rád své děti a je potěšen, když se dcera nebo syn s vnoučaty zastaví na návštěvu a nechce je zatěžovat svými starostmi stáří. Hovořili jste s rodiči o jejich zdravotním stavu? Víte, jak se cítí, když jim síly ubývají a najednou přestanou o sebe dbát?

Naši odborníci, kteří se léta zabývají problematikou stárnutí Vám podají pomocnou ruku a na názorných příkladech ukáží, jak je důležité pokládat například otevřené otázky nebo jak zjistit, kdy je potřeba již vyhledat odbornou pomoc specialistů apod.