Víte o tom, jak můžete sladit péči a zaměstnání? Od 1. června 2018 vstoupila v platnost novela zákona č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění tzv. dlouhodobé ošetřovné. Je poskytováno zaměstnanci, který nemůže vykonávat pracovní činnost z důvodu péče o osobu blízkou po dobu až 90 kalendářních dní s náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Chcete li se o této dávce dozvědět více můžete si objednat rodinného průvodce, který Vás novou dávkou provede.