Jsou v životě situace, kdy člověk potřebuje výraznou podporu odborníka v oblasti psychologie či psychoterapie. V naší praxi se setkáváme s rodinami, kterým se život změnil někdy z hodiny na hodinu. Jednalo se například o diagnostikování závažného onemocnění nebo došlo k autonehodě blízkého člena rodiny, případně stav rodičů se rapidně zhoršil. I když víme, že rodiče nám nemládnou nechceme si ani připustit, že by měli odejít.

Dělám dobře, že chci pečovat doma, zvládnu to?

Převzít zodpovědnost za život blízkého, který je odkázán na naši pomoc je těžké. Časté jsou otázky „Dělám dobře, že chci pečovat doma, zvládnu to?“ či „Neměl jsem postupovat jinak, neublížím?“. Do rozhodování o péči mohou vstupovat také další sourozenci či partneři. Každý přináší svůj názor a v některých případech nemusí mezi rodinou dojít k souladu.

ADAMUS s.r.o nabízí i pro takovéto případy řešení. Můžete nás oslovit a do Vaší domácnosti nebo v našich prostorách se můžete sejít s mediátorem. Jeho pomoc je důvěrná a všechny strany musí mít o ní zájem. Mediátor nesoudí, nekritizuje ani nenabízí řešení. Jeho úlohou je pomoci oběma stranám v komunikaci, kde každá dostává prostor vysvětlit svůj pohled na věc bez přerušení. Výsledkem je dohoda sepsaná mediátorem. Jde o osvědčený přístup, který naši klienti již v mnoha případech ocenili.