Vážení klienti, vážení rodinní příslušníci,

v této nelehké situaci, kdy téměř celou planetu sužuje nový coronavirus Covid-19, je třeba chránit zdraví nás všech. A všichni se pro to snažíme dělat maximum. Víme, že ze všech stran se na Vás valí spousta informací, ze kterých je občas těžké si vybrat to nejdůležitější. Rádi bychom Vám proto poskytli několik doporučení na základě informací od Ministerstva zdravotnictví, jak zabránit přenosu nákazy, zvláště pak z jednoho člena rodiny na jiného.

Základní doporučení pro všechny:

 1. Pravidelně a důkladně si umývejte ruce mýdlem či dezinfekcí na bázi alkoholu.
 2. Nesahejte si do očí, nosu, pusy.
 3. Pokud kýcháte či kašlete, vždy do papírového kapesníku či ubrousku, který následně vyhodíte. Pokud kapesník nemáte, pak do rukávu.
 4. Při sundavání roušky se nedotýkejte přední části, sundavejte za gumičky či vázání a vždy si poté umyjte ruce.
Roušku vždy chytejte za gumičky.

Roušky sundavejte za gumičky či vázání a vždy si poté umyjte ruce. / foto: © pixabay.com

Pokud nežijete ve společné domácnosti:

 1. Snažte se návštěvy vašich blízkých omezit na minimum. Volte spíše telefonický kontakt, pokud návštěva není nezbytně nutná.
 2. Pokud to je možné, volte vždy jen jednoho člena rodiny, který bude seniora navštěvovat např. z důvodu donesení nákupu, přípravy léků, apod.
 3. Zkuste omezit návštěvy vnoučat a pravnoučat. I osoby bez příznaků mohou být nakažlivé. 
 4. Vždy si při příchodu umyjte důkladně ruce mýdlem či dezinfekcí.
 5. Vždy i během návštěvy mějte na ústech roušku, alespoň látkovou či šátek.
 6. Pokud se nemůžete dopravovat za vaším blízkým a potřebujete u něj zajistit nákup potravin, vyzvednutí léků či jinou činnost ozvěte se nám.
Coronavirus - vždy si myjte ruce mýdlem nebo antibakteriálním gelem.

Ruce si vždy důkladně omyjte mýdlem či dezinfekcí. / foto: © freepik.com

Pokud žijete ve společné domácnosti:

 1. Snažte se co nejvíce omezit kontakt s osobami mimo domácnost.
 2. Pokud k vám do domácnosti přijde někdo, kdo s vámi nežije, ať má po dobu návštěvy na ústech roušku.
 3. Když půjdete ven, mějte rukavice a roušku. Po návratu opatrně sundejte a ihned si umyjte ruce. Látkovou roušku vyvařte a vyžehlete předtím, než ji znovu použijete.
 4. Pokud máte obavy vycházet ven, využijte pomoci osobních asistentů, kteří vám mohou jít nakoupit, vyzvednout léky, dojít na poštu apod. A v případě potřeby navýšit hodiny asistence, zkontaktujte koordinátorku, paní Kamenskou (tel. 773 583 896). 

V naší organizaci samozřejmě také dbáme na bezpečnost a zdraví všech zúčastněných. Naši osobní asistenti jsou vybaveni dezinfekcí, jednorázovými rukavicemi a rouškami (jednorázovými i látkovými), které používají. Také jsme jim zakoupili vitamíny na podporu imunity, které užívají.

Současně stále prosím o informace, pokud by někdo z Vás byl v karanténě či trpěl onemocněním, aby nás kontaktoval, pokud by hrozila nákaza vašeho blízkého.

Děkuji za všechny osobní asistenty za dodržování všech doporučených postupů.

Přeji co nejdříve lepší a klidnější dny.