Ve své praxi se často setkávám s lidmi, kteří neví, na koho či kam se obrátit ohledně sociálních služeb. Často proto, že nikdy dříve sociální službu nepotřebovali. Většinou se tito lidé obrátí na sociální odbor v místě bydliště, zeptají se někoho známého v podobné situaci nebo obdrží letáček s nějakou službou. Pro lepší orientaci níže uvádím, jaké druhy sociálních služeb v České republice máme a k čemu slouží.

Na úvod je ještě důležité sdělit, že sociální služby se řídí platným zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ze kterého dále čerpám. Informace také naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Sociální služby zahrnují:

 • Sociální poradenství

  • Základní sociální poradenství – je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, která má poskytnout informace k řešení nepříznivé situace.
  • Odborné sociální poradenství – je zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin, ve specializovaných poradnách (např. občanských, manželských a rodinných, pro seniory, osoby se zdravotním postižení či třeba v zařízeních hospicového typu, a dalších).
 • Služby sociální péče

  • Pomáhají osobám, které mají zhoršenou fyzickou či psychickou soběstačnost;
  • Podporují život v přirozeném sociálním prostředí (např. doma);
  • Umožňují zapojení do běžného života (např. ve škole, v zaměstnání);
  • Zajišťují důstojné prostředí a zacházení v případech, kdy to vylučuje zdravotní stav dané osoby.
 • Služby sociální prevence

  • Pomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osobám, které jsou ohroženy krizovou situací;
  • Chrání společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

A jaké jsou služby sociální péče? Více se dozvíte ve článku zde.